04 July 2016

Merafak

Merasa hikmah serta nikmat
Memberi khidmat dan menerima berkat
Antara suci dengan niat
Atau semata mahu dilihat
Kerana kabur mengapa menyembah
Siapa tuhan ketika susah
Lain pula apabila mudah
Bezanya cuma hati
Rambut hitam tidak cuma yang asli

No comments:

Post a Comment