27 April 2014

Dari mangsa manisan.

Kalau boleh kau kurang
Gula pada setiap askara yang kau karang
Nyawa aku semakin kau sisip
Pada celahan hati yang aku titip
Ia taruhan
Dan aku kehancuran
Terbalik masa berputar
Manisan kau melarut jiwa hingga pudar

No comments:

Post a Comment