01 January 2014

Mula penuh cela akhir moga syurga.

Bersila elok
Setelah sibuk
Harian teruk
Rencana mabuk
Malam percuma
Kusut ganti senda
Murung ganti manja
Rencananya sepurnama
Siap sedia penuh tenaga
Tumpu satu tuju
Endah propa dadu

No comments:

Post a Comment