06 December 2013

Madukan hobi.

Tengkujuh terus menerus jatuh
Aras kepala sudah kebah dek basah
Kelompok serumpun seiring seteduh
Aku terpisah
Dipisah
Tiada sengaja menjadi asing
Kala raga jiwa kian selesa
Tugas di sini mustahil berpaling
Bahagi rata rata
Dua dua boleh rasa
Sikit banya belakang kita

No comments:

Post a Comment