11 November 2012

Peskas

Kalau tidak suka dengan bauan bunga dalam laman ini, sila pergi. Jangan cuba nak lempar tahi tahi cemburu meluat dekat sini. Haruman ini untuk dia yang sedang aku semai benih asmara dalam rohaninya. Kau kau dan engkau sila diam atau pergi saja dari sini untuk yang kedua kali aku bilang.

No comments:

Post a Comment