12 September 2012

Rainya terhenti.

Melihat dia menari nari.
Berterusan.
Tidak mahu berhenti.
Menarik pandangan penghuni bumi.
Lalu dirapatkan kerusi ini padanya.
Dia memandang.
Hairan.
Aku lemparkan senyuman racun.
Dia kaku persona.
Malam itu kali pertama.
Dia duduk dalam hati yang asing.

No comments:

Post a Comment